Mel i store sekker blir levert i uke 17. Varelager er nå oppdatert og det er mulig å bestille alle store sekker med levering denne uken. 

OBS! Vi har oppdaget at prisene på 4,7 kg sekker med mel har vært feil, og har derfor måttet justere prisen etter gjeldene kalkyler. Vi har rett og slett regnet feil på tidligere priser, og beklager på det sterkeste prisendringen.