Vi kan dessverre ikke sende bokashistrø  i posten.